výcvikové  víkendy 2011 

 Termíny  výcvikových víkendov v roku 2011  

 20.5 - 22.5. 2011    figurant bude Peter Micuch       

 uzávierka prihlášok 15.5.2011

na príprave ďalších termínov sa pracuje 

 

 Pozývame všetkých priaznivcov športovej kynológie a nie len  plemena doberman do výcvikového centra Z POLYTANU SK, ktorí chcú stráviť príjemné 2 dni venované teoretickému a praktickému výcviku stopy, poslušnosti a obrany.

Miesto: Areál firmy Z POLYTANU,  Majer – Malý  Lapáš 1 ,  5 km za Nitrou  smer Vráble, Levice  .

Príchod :  Bude upresnený.

Cieľom seminára je prispieť k rozvoju a skvalitneniu výcviku plemena dobermann, ale vítaní sú všetci, ktorí majú záujem o výcvik psa  akéhokoľvek  plemena . Privítame začiatočníkov ako aj pokročilých psovodov, ktorí sa chcú  zdokonaliť, alebo pripraviť na skúšky a preteky. Podrobný program a obsah výcviku bude spresnený podľa počtu a úrovne vycvičenosti  prihlásených psov. Obranu figurujú skúsení figuranti prvej triedy.

Program : 

 Piatok     18,00 Poslušnosť 
 Sobota       8,00 Stopy
      11,00 Poslušnosť
      16,00 Obrana
 Nedeľa      9,00  Obrana

 Program je orientačný a spresní sa podľa počasia.              

 Cena:   Cena za dvojdňový seminár s príchodom v piatok je stanovená podľa tabuľky:             

 Ubytovanie osoba na 1 noc 15 EUR
 Poplatok za psa na izbe za celý pobyt   5 EUR
 Plná penzia na osobu a deň 15 EUR
   
 Účasť na seminári 1 pes 20 EUR

 

  Ubytovanie a stravovanie:   Ubytovanie je zabezpečené priamo v areáli fy Z POLYTANU na ranči  Nový dvor www.novydvor.wbl.sk . K dispozícií sú: dva apartmány a dvojlôžkové izby. Izby sú vkusne zariadené a vybavené vlastným sociálnym zariadením (WC, kúpeľňa).

 Stravovanie je individuálne. Je možnosť objednania si chutnej plnej resp. len časti penzie priamo v priestoroch ranča.  V blízkosti ranča sú dve reštaurácie.

Upozornenie: Za škody spôsobené psom a prípadné zranenia psa zodpovedá psovod. Prihláška je záväzná a platná až po zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade storna pred termínom uzávierky sa vracia celá cena spojená s ubytovaním a stravou a polovica platby za seminár. V prípade storna po termíne uzávierky avšak najneskor 5 dní pred začiatkom seminára sa vracia iba zaplatená cena ubytovania a stravy.  Pri storne menej ako 5 dní pred začiatkom seminára sa platba nevracia.   Podrobnosti nájdete v maili, ktorý dostanete po zaslaní prihlášky.

Kontakt: pavel.tamasi@gmail.com ,  mob. : 0917 753 931