Absolvovali sme MS Dobermanov 2007  a dosiahli sme veľmi pekné 6. miesto s 283 b. ( 98,89,96). 

 Úvodom by som sa chcel poďakovať všetkým kamarátom , ktorí mi za celú dobu výcviku mojej dobermanky   pomáhali, či už radou, alebo pomocou pri výcviku.  Či to už boli ľudia z nášho skvelého klubu KKSI Bratislava, kde hlavne Majko

mi pomohol pri tréningoch a aj priamo na štadióne, alebo fantastickí chlapci  Pišta a Juraj zo synmi z PO&VA Šamorín. No a samozrejme figuranti  O. Bihári a  P. Mičúch, ktorí prepotili nejedno tričko pri krotení tej  mojej  divej zveri.

  Ondrejovi  zvlášť za správne načasovanie formy v záverečnej príprave.

 Za naštartovanie do športovej kynológie by som chcel poďakovať D. Majtásovi, ktorý mi dal prvotné a myslím si, že dobré impulzy.

 

Ďakujem za podporu aj p. J. Tóthovi , M. Tothovi  a firme  Z Polytanu SK  za sponzorské zabezpečenie oblečenia na MS

 ako aj Dobermann klubu  SR  menovite  Alici Freyer za  sponzorskú pomoc.

 

                             Bez týchto všetkých ľudí by sme to nikdy nedokázali !!!!!!!

    Fotky z úvodného nástupu :

  

       Kompletný Slovenský team                             

   

       43 pretekárov z 15 krajín                                      Generalita :-))

      

       Losovanie

Fotky z poslušnosti    89 b. :

  

   Fotky z obrany  96 b. :

   Video  z  kompletnej  obrany  nájdete  na  tomto   linku

      Prvá časť obrany figuroval M. Tóth.

 

  

       Druhá časť obrany figuroval O. Bihári

     

   Video  z  kompletnej  obrany  nájdete  na  tomto   linku

  Za fotky ďakujem Jejemu a Beáte Kleinovej... :-))

  Záverečné vyhodnotenie :

  

   

                Fotky na pamiatku s kamarátmi :